Poiesis. Reflecties bij de kunstpraxis 2006-2009

Het beeld dat hedendaagse kunstenaars hebben over hun artistieke praxis en identiteit wordt in dit project in kaart gebracht. Het wordt ontwikkeld vanuit een confrontatie van de artistieke praxis zelf met wat in de kunstfilosofie en esthetica over dit onderwerp is gezegd. Het is dus een gezamenlijk project van kunstenaars en theoretici.
De actuele benadering wordt ondersteund door een historische fundering, die zowel uitspraken en getuigenissen van kunstenaars uit de geschiedenis omvat, als vroegere esthetische beschouwingen rond deze thematiek.

  • Volkmar Mühleis, filosoof, Sint-Lucas Beeldende Kunst Gent, Hogeschool voor Wetenschap & Kunst
  • Paul Cruysberghs, filosoof, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, K.U.Leuven
  • Herman Parret, filosoof, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, K.U.Leuven
  • Simone Scholten, kunstadviseur, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn
  • Angelo Vermeulen, kunstenaar, Sint-Lucas Beeldende Kunst Gent, Hogeschool voor Wetenschap & Kunst
  • Wim Catrysse, kunstenaar, Antwerpen
  • Forouhar Parastou, kunstenares, Frankfurt/M
  • Melian Michaela, kunstenaar, Eurasburg
  • Maurice Van Tellingen, kunstenaar, Amsterdam

Lees meer over het project in
Het scharnierpunt van kunst en filosofie
of download de pdf

Publicatie

'Een kind keilt een steen over het water.
Opmerkingen bij de manier waarop kunst ontstaat'

Cover Cahier 14. V. MÜHLEIS, Leuven, ACCO, november 2009
Dit cahier is te bestellen: bij Celine Steenhuyzen - ACCO
tel 016 62 80 41
celine.steenhuyzen@acco.be
Interview
met Volkmar Mühleis en Maurice van Tellingen
De Avonden, VPRO radio, november 2009

Anton de Goede praat met Volkmar Mühleis over het boek 'Een kind keilt een steen over het water’. Welk soort kunstfilosofie zou recht kunnen doen aan de praktijk van de kunsten? Ook te gast is Maurice van Tellingen, hij is één van de vijf beeldend kunstenaars die voor het boek werden geïnterviewd.
Kunsttheoretici gaan bij de bespreking van hun onderwerp vaak uit van een interactie tussen vier factoren: de ruimte waarin kunst wordt getoond, het kunstwerk, de maker en de ontvanger. Meestal ziet men de activiteit van de kunstfilosoof als tegengesteld aan die van de kunstenaar: theorie versus praktijk, ontvanger versus maker. In het dagelijkse leven blijkt de communicativiteit van kunst echter niet in dat soort simpele tegenstellingen gevangen te kunnen worden.
Filosofiedocent Volkmar Mühleis besprak (samen met de filosofen Paul Cruysberghs en Herman Parret en kunsthistorica en Annie Reniers) hoe vijf verschillende kunstenaars tegen kunst aankijken. In het boek 'Een kind keilt een steen over het water’ wordt verteld hoe de kunstenaars artistiek te werk gaan. Vervolgens wordt ingegaan op de gevolgen van hun werkwijze voor een kunstfilosofische benadering.